REMIX COMIX PRAHA

Zveme Vás na vernisáž murálu MEZIKROK v rámci rezidence Remix Comix! Přijďte 14. července od 18:00 na vernisáž u murálu ve Vnitroblocku v Praze. Připojte se k nám, podpořte umělce a objevte příběhy mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy. Těšíme se na setkání s vámi!

Datum: 14. července 2023

Čas: 18:00

Místo: Vnitroblock, Dělnická 32, Praha

Remix Comix je jedinečný projekt propojující čtyři evropské země, jehož cílem je skrz umělecké projekty ve veřejném prostoru stočit pozornost veřejnosti k marginalizovaným skupinám a problémům, kterým čelí. Ve spolupráci České republiky, Slovinska, Srbska a Nizozemí vzniká v průběhu roku 2023 v každé hostující zemi rezidenční pobyt o délce dvou týdnů, na kterém se sejdou umělci vyslaní zakládajícími organizacemi. Pražský odnož s názvem Mezikrok má za cíl větší medializaci problematiky dětských domovů a aktivizace veřejnosti s důrazem především na výzvy, kterým při odchodu z dětských domovů čelí mladí dospělí. Tito lidé, které zklamala jak rodina, tak do jisté míry i společnost, odchází do dospělého života ve finančním, sociálním i emočním deficitu a neoficiální statistika říká, že nejméně polovinu z nich čeká život na ulici, ve vězení nebo předčasná smrt.

Česká rezidence se odehraje v termínu 1. až 15. července 2023 v Praze. Hlavní výstup má dvě podoby: prvním je muralová malba na stěně vyhlášené kavárny Vnitroblock, jejíž podoba bude výsledkem skupinové práce rezidentů. Druhým výstupem bude webová stránka (www.mezikrok.cz), která přehledně sdruží informace o projektu pro veřejnost. Ve větším detailu bude v doprovodu se statistickými údaji popisovat danou problematiku, mapovat vznik muralu, představovat umělce a v neposlední řadě nabídne veřejnosti konkrétní postupy, kterými mohou přispět ke zlepšení situace. Díky napojení na řadu neziskových organizací, jako je Projekt Patron, Ašta Šmé nebo Nadání a dovednosti, sestává tento návod z jednoduchých kroků, které mohou co nejpřímější pozitivní dopad. Mezi tyto kroky patří např. finanční podpora, pronájem bytu nebo nabídka pracovní příležitosti.

V rámci rezidence proběhnou edukativní přednášky a workshopy vedené odborníky ze spolupracujících neziskových organizací, které rezidentům předají jak statistické informace a podobu dětských domovů v ČR, tak osobní zkušenosti se životem v tomto systému. Součásti série přednášek budou i dílny zaměřené na práci v týmu.

Pražské rezidence pod vedením kurátorky Štěpánky Jislové zúčastní:

Asja Komadina (Srbsko)

Asja je grafická designérka a typografka s netradičním vzděláním. Ačkoliv právě dokončuje poslední rok na Akademii Umění v Novém Sadě v oboru design, studijní základ má v žurnalistice, ve které obdržela bakalářský titul. Její tvorba se točí kolem typografie, interaktivního designu v online prostředí a vizuálních grafických systémů.

Jakub Bachorík (Česká republika)

Vystudoval Ateliér ilustrace a grafiky na pražské UMPRUM a aktivně se věnuje knižní ilustraci, přispívá do časopisů, vytváří muraly a komiksy. Je vášnivým fanouškem science fiction, motorsportu, bizarních narativů a záhadných světů. Poslední návštěvou obskurních realit byla jeho diplomová práce NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie, ve které zkoumal svět konspiračních teorií.

Jana Adamović (Srbsko)

Jana je ilustrátorka a komiksová autorka s mezinárodní publikační činností. Ve svých pracích se věnuje převážně sociálním tématům jako je uprchlická a klimatická krize. Aktivně se zajímá o propagaci komiksových autorek. Kurátorovala výstavu Ona se Budi / BD égalité, komplexní přehlídku více než padesát autorek komiksu ze čtyř evropských zemí. Je spoluzakladatelkou ženského kolektivu Comic-Auntie, který si klade za cíl podporovat mladé autory a autorky komiksu.

Neža Jurman (Slovinsko)

Neža Jurman, vystupující pod uměleckým pseudonymem Nez Pez, je absolventkou lublaňské Akademie Umění a Designu. Její dílo se rozprostírá na širokém záběru technik, od audiovizuálních instalací přes sochy, po kresby a tetování. Tematicky zpracovává kontext obývaného prostoru, městského prostředí a vzniku subkultury. Žije na ose mezi Lublaní a Berlínem.

Indi Hoorweg (Holandsko)

Indi je divadelní umělkyně, herečka a pedagožka. Středem její tvorby je vyprávění příběhů, které publiku odhalují určité pravdy a myšlenkové procesy, které jsou specifické pro médium divadla. Skrz tanec, pohyb a hudbu vytváří performance, které se soustředí na sociální témata, jejich zdrojem jsou často samotní členové sboru. Jejím uměleckým záměrem je vytvořit multidisciplinární interakci mezi tvůrcem, sborem a publikem.

Štěpánka Jíslová (kurátorka, Česká republika)

Štěpánka je ilustrátorka, komiksová kreslířka a scénáristka. Je autorkou osmi komiksových knih, mezi které patří např. superhrdinská dystopie Supro: Hrdinové na dluh nebo autobiografický příběh Terezy Čechové Bez vlasů. Je spoluzakladatelkou organizace Komiksodějky, která si klade za cíl zviditelnit české a slovenské autorky komiksu. Věnuje se literárním obálkám i knižní ilustraci, vystavuje a přednáší.