STO LET DEVĚTSILU

Ilustrace: Nikola Logosová

Česká legenda moderní avantgardy v ilustracích

 

Umělecká skupina Devětsil oslaví 5. října tohoto roku sté výročí svého založení.

Malířská, literární nebo architektonická tvorba členů skupiny je i veřejnosti poměrně dobře známá, knižní obálky a typografické kompozice Karla Teigeho jsou oceňovány ve světě grafického designu. Ilustrativní kresba členů Devětsilu vedle toho však dodnes hraje v povědomí široké veřejnosti i odborníků spíše popelkovskou roli – ikdyž nezaslouženě. Velkorysá moderní stylizace Otakara Mrkvičky, křehké a intimní kresby Toyen a především rozsáhlé, vitální a pestré dílo Adolfa Hoffmeistera si rozhodně zaslouží pozornost – nejen pro svůj dobový význam, ale také jako jeden ze základních kamenů české tradice ilustrativní kresby, na kterou má rozhodně smysl navazovat.

Výstavou 100 let Devětsilu – česká legenda moderní avantgardy v ilustracích se pokoušíme ukázat fenomén devětsilské ilustrace a karikatury spíše jako živoucí kulturní odkaz než jako muzeální artefakt. Úsporná a dynamická stylizace, smysl pro poetiku nové doby elektrických světel a moderních dopravních prostředků a nadšení pro technicky reprodukovatelná díla byly ve 20. letech tak revolučními jevy, že si jen stěží lze představit, jak by bez nich vypadala dnešní ilustrace.
Pozdější geometrizované kresby Adolfa Hoffmeistera zase jako by předjímaly dnešní digitální vektorovou grafiku. Ilustrační tvorbu členů Devětsilu jsme proto chtěly představit v souvislosti se současnou českou ilustrací, u které cítíme určité napojení na tuto tradici. Dobovou tvorbu Toyen, Otakara Mrkvičky a Adolfa Hoffmeistera proto ve výstavě doplňujeme sérií sítotiskových plakátů Pocta Devětsilu, na jejíž tvorbě se podíleli současní mladí čeští ilustrátoři. Někteří z nich si pro svůj
plakát vybrali konkrétní osobnost, jiní svým plakátem vzdali poctu celé skupině a jejímu espritu. Doufáme, že se tak podaří alespoň drobně poodhalit velikost významu, jaký má kresebná linie tvorby členů hnutí Devětsil na současnou českou ilustraci.

Kurátorky výstavy Barbora Müllerová a Nadia Sheshukova