Česká část mezinárodní rezidence Remix Comix se uskutečnila v termínu 1. až 15. července 2023 v pražských Holešovicích. Na výtvarném díle se silným sociálním podtextem spolupracovalo celkem pět umělců: za Českou republiku ilustrátor Jakub Bachorík, za Srbsko Novi sad grafická designérka Asja Komadina, za Slovinsko sochařka Neža Jurman, za Nizozemí dramaturgyně Indi Hoorweg a za Srbsko Pančevo komiksová autorka Jana Adamović. To vše pod vedením kurátorky Štěpánky Jislové. V rámci rezidence proběhly rovněž edukativní přednášky a workshopy vedené odborníky ze spolupracujících neziskových organizací, které rezidentům předaly jak statistické informace a podobu dětských domovů v ČR, tak osobní zkušenosti se životem v tomto systému. Výběr tématu přibližuje kurátorka Štěpánka Jislová: „Mladé dospělé, kteří opouštějí dětské domovy, jsme si vybrali proto, že jen málokterá skupina začíná svůj samostatný život v takové nevýhodě. Zatímco většina z nás si může dovolit dělat chyby a poučit se z nich, pro tyto lidi může být i jeden jediný přešlap katastrofální. Například pozdní příchod do práce, který vyústi v nezaměstnanost, může znamenat ztrátu bydlení ze dne na den. Chybí jim finanční polštář a síť blízkých, na jejichž podporu jsme zvyklí my ostatní. Je tam ale také deficit emoční. Ačkoli dětský domov je pro mnohé z nich to nejlepší, co se jim mohlo přihodit, vzpomínky na traumatické zážitky nebo odebrání z původní rodiny, nikdo nevymaže. Není pak divu, že statisticky polovina z nich končí jako bezdomovci, ve vězení nebo v hlubinách drogové závislosti, což často vede k předčasnému úmrtí.”

Pražská rezidence má hlavní výstup ve dvou podobách: prvním je již zmíněná muralová malba na stěně vyhlášené kavárny Vnitroblock, jejíž podoba je výsledkem skupinové práce rezidentů. Druhým výstupem je webová stránka www.mezikrok.cz, která přehledně sdružuje informace o projektu. Ve větším detailu popisuje v doprovodu se statistickými údaji danou problematiku, mapuje vznik muralu, představuje samotné umělce a v neposlední řadě nabízí veřejnosti konkrétní postupy, kterými mohou přispět ke zlepšení situace, o které mural “vypráví”. Díky napojení na řadu neziskových organizací, jako je Projekt Patron, Ašta Šmé nebo Nadání a dovednosti, sestává tento návod z jednoduchých kroků, mezi které patří např. finanční podpora, pronájem bytu nebo nabídka pracovní příležitosti.

Tento projekt byl podpořen programem Kreativní Evropa ze zdrojů Evropské unie.